ПРО ТЯГАР ВИБОРУ ОСВІТИ: Про боротьбу освіти та самоосвіти

Примітки на полях книги “В пошуках потоку” Міхая Чіксентміхайі. Продовження. Перший допис – http://bit.ly/2E1e8Uq; другий – http://bit.ly/2JvHDRS.

“Головне вступити до вишу. На будь-яку спеціальність. Краще ще й за державним замовленням, бо я з іншого міста – буде гуртожиток. Якщо не буде  цікаво – зосереджуся на самоосвіті!”, – типові тези монологу молодої людини після закінчення школи.

Але за такої логіки виникає протиставлення освіти та самоосвіти. А таке протиставлення контрпродуктивне, оскільки воно ділить життя людини на дві частини: цікаве й нецікаве; на стрес і подолання стресу; на повинність і свободну діяльність.

Звісно у нашому житті не все відбувається так, як хочеться нам. Можна заспокоїти себе сподіваннями на майбутнє та сказати, що “колись це закінчиться: я подолаю всі перешкоди, отримаю диплом за якоюсь спеціальністю, а знання здобуду самоосвітою”.

Але в нормальному стані, коли людина зробила свідомий вибір, має інтерес до освіти, яку вона обрала, і має дієву мотивацію до навчання, тоді самоосвіта є продовженням і доповненням освіти. Тоді освіта й самоосвіта не конкурує за час, а цей час витрачається на досягнення єдиної мети.

Є ще один важливий аспект: освіта – екстравертивна, а самоосвіта – інтровертивна. Екстравертивність освіти полягає у тому, що вона здобувається у взаємодії з учителем (викладачем) та учнями (студентами). Інакше кажучи, це інтерактивна природа освіти, яка існує у взаємодії з іншими. Інтровертивність самоосвіти – це коли людина самостійно обирає траєкторії своєї освіти. Вона може живитися від освіти, коли людина хоче опанувати більше, ніж є обов’язковим, або людина хоче розібратися в чомусь, що не стосується безпосередньо того, що вивчає. Тобто людина рухається в міждисциплінарну площину.

За породою самоосвіта є суб’єктивною. Міхай Чіксентміхайі вказує, що людина не є 100% екстравертом чи інтровертом завжди протягом життя, а здебільшого відбувається чергування домінування екстравертивних або інтровертивних проявів характеру.

Тому нормальним є чергування екстравертного та інтровертного аспектів освіти, освіти і самоосвіти. Протиставлення цих освіт є контрпродуктивним.

#СвідомийВибірОсвіти

Віталій Хромець, директор Несторівського центру

Варіан Н3 білий PNG

Україна, Київ
+З80 44 228 94 17
info@nestor.center

Ми хочемо бути “точкою збірки” для спільнодії в перетворенні української освіти на унікальний успішний світовий приклад.

Nestor Center © 2019